Om Rotad

Vi vill helt enkelt lämna världen lite bättre och vackrare än den var när vi kom.

IMG_2134

Rotad i Vånga är ett exempel på hur hållbara idéer kan förverkligas. Vi bollar såklart idéer, men framför allt vill vi omsätta dessa i praktiken. Detta är en sida som visar hur steg kan tas för att nå en ökad grad av hållbarhet och hur andra samtidigt kan få motivation att ta steg i samma riktning. Målet är att minska det ekologiska fotavtrycket, öka graden av självhushållning och på alla sätt leva med naturens kretslopp. Vi vill komma närmre vår omgivning och samtidigt också självklart höja livskvaliteten.

Genom att dela med oss av erfarenheter, kunskap och tjänster hoppas vi kunna föra detta vidare och inspirera andra som på olika sätt försöker skapa en mer hållbar vardag och värld.

Vi är vanliga personer, med vanliga barn, i ett vanligt gammalt torp. Men vi kan inte göra detta ensamma. Tanken om den fristående starka kärnfamiljen är onödigt ömtålig. Vissa saker fungerar bättre för oss inom hushållet, medan andra fungerar bättre i gemenskap. Tillsammans med andra likasinnade gårdar och torp i vårt närområde, så samarbetar vi för att få vardagen att gå ihop. Vi gör gemensamma inköp för att spara utgifter, vi äger vissa saker tillsammans för att reducera behovet för stora inköp, vi passar varandras barn, vi reser tillsammans, vi har kunskapsutbyten, fröbyten, arbetsdagar och skördefester, allt i närheten av Vånga i nordöstra Skåne.

Ett nära samarbete underlättar vår vardag.

Med en samlad erfarenhet inom miljöteknik, miljövetenskap, humanekologi, samhällsvetande och en bredd inom humaniora så använder vi oss av olika praktiska verktyg och metoder som hjälper oss på traven.

  • Med Permakultur får vi möjligheten att ta ett helhetsgrepp på vår tillvaro.
  • Med organisk/biologisk (ekologisk) odling arbetar vi fram våra ettåriga växter som står för en stor del av vår mat.
  • Med perenna odlingssystem och en begynnande skogsträdgård så diversifierar och kompletterar vi vår försörjning. Nötter, frukt, bär, rötter och blad kan komma år efter år.
  • Med lågintensivt skogsbruk (gallring, skottskog och hamling) så täcker vi den stora delen av vår energiförsörjning, våra behov för viltbarriärer, samt en hel del täckmaterial till odlingar.

Det går att ställa om till en mer hållbar livsstil. Vi kan ta små steg varje dag, och ju fler som försöker, desto enklare blir det att dela erfarenheter och lösningar. Men för att gå en väg så behöver vi veta var vi börjar och vart vi ska. Med andra ord så behöver vi en Grundsyn för att veta var vi står, var vi är rotade, och en målsättning som berättar vart vi siktar.